O nás

Vážení rodičia,

nakoľko členovia nášho občianskeho združenia DELTA Banská Bystrica, o.z. sú pedagogickí pracovníci a dlhodobo sa venujú vzdelávaniu a športovému vedeniu detí a mládeže, rozhodli sme sa založiť občianske združenie, ktoré by sa zameralo na výchovno-vzdelávaciu činnosť aj počas obdobia letných prázdnin – teda organizovaniu denných detských táborov.

Pre deti vo veku od 4 do 12 rokov sme pripravili program, pri ktorom sa nebudú nudiť a získajú nových kamarátov. Výhodou denných táborov, je nielen cena, ale aj fakt, že svoje deti máte neustále pod kontrolou. Večer ich máte doma a môžete sa im venovať!

PREČO ?

Nechceli by sme, aby deti, ktoré väčšinou pochádzajú z mesta, trávili aj tieto letné prázdniny v priestoroch niekde na sídlisku, ale hodnotne využili voľný prázdninový čas v tábore s dobrým programom. Naším zámerom je, aby deti trávili na čerstvom vzduchu čo najviac času. Preto všetky naše aktivity, spoločné aj tematicky zamerané, prebiehajú vonku, v príjemnom prostredí areálu SZŠ v Banskej Bystrici, kde sú k dispozícii "beach" volejbalové (pieskové) ihriská, bazén a v prípade nepriaznivého počasia športová hala a interaktívna učebňa jazykov, v ktorej sa deti budú môcť hravou formou zoznamovať s jazykom, prípadne si prehĺbiť niektoré získané vedomosti.

INŠTRUKTORI :

Mgr. Ján Krafčík PhD.

Vzdelanie:

 • 2009 UNIVERZITA MATEJA BELA, Magisterské štúdium: Telesná výchova – Anglický jazyk (špecializácia-gymnastika)
 • 2012 Športová humanistika - doktorandské štúdium

Kvalifikácie:

 • SAKT – kondičný tréner 1. a 2. kvalifikačného stupňa
 • Inštruktor lyžovania - Sapul „C“
 • Učiteľ lyžovania - Slovenská lyžiarska asociácia 1. stupňa
 • Tréner lyžovania 2. stupňa
 • Slovenský skauting – dlhoročné skúsenosti so spoluorganizovaním skautských táborov

Mgr. Simona Krafčíková

Vzdelanie:

 • 2006 - 2011 - GJGT BB - francúzska bilingválna sekcia
 • 2012 - 2015 - UNIVERZITA MATEJA BELA - prekladateľstvo a tlmočníctvo SJ - FJ

Kvalifikácie:

 • 2007 - 2010 - lektorka AJ v jazykovej škole BS School
 • leto 2008 - au-pair v USA
 • leto 2009 - au-pair vo Francúzsku
 • 2009 - 2011 - animátorka v CVČ
 • 2011 - 2012 - spoluorganizácia detských táborov a mimoškolských aktivít pre deti - Švajčiarsko

Dizajn a kód: Peter Brunovský 2014