Kontakty

Občianske združenie DELTA Banská Bystrica, o.z.

Moskovská 19, 97404 Banská Bystrica

IČO: 42315735

DIČ: 2024090464

Číslo účtu: 2922915206/1100

IBAN: SK04 1100 0000 0029 2291 5206


Vedúci tábora: Mgr. Ján Krafčík, PhD.

mobil: 00 421 908 269 129

e-mail: deltabb@szsbb.eu

Dizajn a kód: Peter Brunovský 2014

admin