Cenník

1-5 dní: 24€ deň/dieťa (súrodenci 22€ deň/dieťa)

V cene je zahrnuté:

  • Obed 5 minút chôdze od areálu - školská jedáleň
  • Desiata, olovrant (ovocie, zelenina)
  • Pitný režim
  • Pomôcky, priestory
  • Profesionálny prístup
  • Interaktívna učebňa na angličtinu
  • 5 až 6 animátorov
  • Darček na pamiatku

Dizajn a kód: Peter Brunovský 2014