Aktuality

Prihlasovanie na leto 2021 spustené

Milí rodičia, čoraz viac pekných, slnečných a teplých dní naznačuje, že ani sa nenazdáme a máme tu opäť leto. Letné mesiace sa spájajú nielen s aktívnym oddychom, dovolenkami, ale aj letnými tábormi pre Vaše deti. Minulý rok sa nám aj napriek vtedajšej epidemiologickej situácii okolo koronavírusu podarilo brány nášho Športíkova otvoriť a my sme boli šťastní, že sme leto mohli stráviť s Vašimi detičkami. Tento rok je situácia vážnejšia a komplikovanejšia a my si netrúfame predpovedať, aké leto nás čaká. Tak ako každý jeden z Vás, aj my každý týždeň dúfame a čakáme, že sa situácia na Slovensku začne zlepšovať a my budeme môcť bezpečnejšie a slobodnejšie žiť. Veríme, že leto 2021 bude minimálne také, ako minulý rok a my budeme môcť opäť otvoriť naše Športíkovské brány. Veríme, že budeme môcť s deťmi súťažiť, hrať sa, smiať sa, opekať, mať nočnú prespávačku, deti sa stretnú so svojimi kamarátmi, ale tiež predstaviť im veľa noviniek, na ktorých aj napriek korone intenzívne pracujeme. Všetky informácie a aktuality budeme priebežne zverejňovať na našej FB stránke, ale aj oficiálnej stránke deltabb.sk, takže nezabudnite nás sledovať. aj napriek nejasne budúcnosti letných táborov zverejňujeme aj najnovší plagát s termínmi, pretože veríme, že sa Športíkovo uskutoční aj toto leto...

24.03.2021

2 % z dane


Výhlásenie o poukázaní 2% dane
Informácie o poukázaní 2% dane
Poučenie k poukázaní 2% dane

24.03.2021

Čo si doniesť na tábor v skratke:

 1. Fľašku s vodou, ktorú budeme dopĺňať.
 2. Vyplnenú a vytlačenú prihlášku , ktorú sme vám poslali mailom pri registrácii.
 3. Šľapky/crocsy/sandáliky do piesku aj k bazénu a obuv do haly.
 4. Krátke nohavice, tepláky, mikinu (podľa počasia)a pre menších aj niečo na prezlečenie, ak by sa stala záchodová nehoda :-)
 5. Šiltovku/klobúčik, poprípade aj opaľovací krém.
 6. Plavky, osušku, vodnú pištoľ, obľúbenú hračku do vody (ak je slnečno, tak sa kúpeme).
 7. Pre veľkých jedákov niečo na zahryznutie (desiatu, obed a olovrant zabezpečujeme my).

29.06.2018

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O FUNGOVANÍ ŠPORTÍKOVA POČAS PANDÉMIE KORONAVÍRUSU

Milí rodičia, prinášame Vám aktuálne informácie o tom, ako to bude tento rok vyzerať v Športíkove a čo všetko robíme pre to, aby sme zabezpečili všetky hygienické a epidemiologické opatrenia. Dôrazne Vás prosíme, aby ste si pozorne prečítali, čo Vás čaká a neminie prvý deň nástupu do tábora. Šup, šup, poďte čítať:

Hygienické a epidemiologické opatrenia v Športíkove

Čo robíme a aké opatrenia sme zaviedli počas leta 2020 ?

 • Ranný zdravotný filter detí pred vstupom do areálu Športíkova (vizuálne zhodnotenie zdravotného stavu, dezinfekcia rúk).
 • Zabezpečenie rozostupov min. 1,5m medzi prichádzajúcimi rodičmi s deťmi v celom areáli Športíkova.
 • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, resp. iné prekrytie dýchacích ciest, dezinfekcia rúk) ráno pri príchode dieťaťa do Športíkova a poobede pri odchode dieťaťa zo Športíkova.
 • Rodičia (resp. zákonný zástupca dieťaťa) je povinný mať rúško (iné prekrytie horných dýchacích ciest) počas celej doby svojho pobytu v areáli Športíkova. Deti mať rúško nemusia.
 • Zákonný zástupca vyplní a podpíše v pondelok ráno vedúcemu tábora Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (COVID-19) a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Rodičia nebudú vstupovať do budovy a iných vnútorných priestorov Športíkova, iba v nutných prípadoch (napr. pomôcť dieťaťu vybaliť a zbaliť veci v šatni).
 • Pravidelná dezinfekcia priestorov, dotykových plôch, športového náradia a hračiek.
 • Inštalácia rozprašovačov s dezinfekciou.
 • Dôsledne budeme dozerať na pravidelné umývanie rúk a osobnú hygienu detí.
 • Počas pobytu v tábore bude program zostavený tak, aby deti trávili čo najviac času vonku na čerstvom vzduchu.
 • Všetci naši animátori musia mať podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Vyhlásenie o tom, že neprejavujú príznaky prenosného ochorenia (COVID-19) a nemajú nariadené karanténne opatrenie.
 • Animátori budú zvlášť inštruovaní o dodržiavaní opatrení, monitorovaní zdravotného stavu detí a o postupe v prípade podozrenia na infekciu.

Na čo sa pripraviť pri nástupe do tábora ??

V súvislosti s celosvetovou pandémiou koronavírusu Vás chceme oboznámiť s tým, ako bude prebiehať prvý deň v tábore. Prosíme Vás, vyhraďte si dostatok času a vyzbrojte sa trpezlivosťou na vypísanie potrebných papierov, nahlásenie obedov a oboznámenie sa s novými pravidlami v našom tábore. Robíme to pre ochranu nielen nás, ale aj Vás a Vašich detí.

 • Príchod dieťaťa do tábora najskôr o 7:15 hod a nejneskôr do 8:40 hod.
 • Pred vstupom do areálu je rodič povinný si nasadiť rúško, dieťa rúško mať nemusí. Rodič aj dieťa si dezinfikujú ruky.
 • V areáli budú rodičia s deťmi medzi sebou dodržiavať min. 1,5 m rozostupy.
 • U vedúceho tábora rodič:
  • vyplní a podpíše Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia COVID-19 a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie (vyhlásenie dostane rodič v tábore),
  • vyberie dieťaťu obedy na celý týždeň.
 • Ďalej rodič prejde k inštruktorke a:
  • odovzdá vytlačenú vyplnenú prihlášku do tábora,
  • nahlási obedy,
  • zaplatí za tábor.
 • Animátor odvedie dieťa do šatne.
 • Hlavný program v Športíkove trvá od 9:00 hod do 15:30 hod.
 • Rodič je povinný si dieťa vyzdvihnúť najneskôr do 16:15.
 • Rodič čaká na dieťa na parkovisku pred vstupom do areálu Športíkova. Bezdôvodne nevstupuje do vnútorných priestorov (hlavná budova) tábora.
 • V prípade, že ide rodič pomôcť zbaliť dieťaťu veci do šatne, pred vstupom do areálu si nasadí rúško a dezinfikuje si ruky.

23.06.2020

Milí rodičia,

aj vďaka finančnej podpore BBSK sa nám v roku 2019 podarilo opäť zrealizovať všetkých 8 turnusov Denného detského letného tábora Športíkovo. Týmto by sme sa chceli v mene všetkých zúčastnených detí poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju za finančnú podporu.

Tešíme sa na novú sezónu 2020!18.12.2019

Dizajn a kód: Peter Brunovský 2014

admin