Aktuality

Prihlasovanie na leto 2023

Prihlasovanie na leto 2023 spustené ! Tešíme sa na Vás.

06.03.2023

2 % z dane


Vyhlásenie o poukázaní 2% dane
Poučenie k poukázaní 2% dane

06.03.2023

Čo si doniesť na tábor v skratke:

 1. Fľašku s vodou, ktorú budeme dopĺňať.
 2. Vyplnenú a vytlačenú prihlášku , ktorú sme vám poslali mailom pri registrácii.
 3. Šľapky/crocsy/sandáliky do piesku aj k bazénu a obuv do haly.
 4. Krátke nohavice, tepláky, mikinu (podľa počasia)a pre menších aj niečo na prezlečenie, ak by sa stala záchodová nehoda :-)
 5. Šiltovku/klobúčik, poprípade aj opaľovací krém.
 6. Plavky, osušku, vodnú pištoľ, obľúbenú hračku do vody (ak je slnečno, tak sa kúpeme).
 7. Pre veľkých jedákov niečo na zahryznutie (desiatu, obed a olovrant zabezpečujeme my).

29.06.2018

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O FUNGOVANÍ ŠPORTÍKOVA POČAS PANDÉMIE KORONAVÍRUSU

Milí rodičia, prinášame Vám aktuálne informácie o tom, ako to bude tento rok vyzerať v Športíkove a čo všetko robíme pre to, aby sme zabezpečili všetky hygienické a epidemiologické opatrenia. Dôrazne Vás prosíme, aby ste si pozorne prečítali, čo Vás čaká a neminie prvý deň nástupu do tábora. Šup, šup, poďte čítať:

Hygienické a epidemiologické opatrenia v Športíkove

 • Ranný zdravotný filter detí pred vstupom do areálu Športíkova (vizuálne zhodnotenie zdravotného stavu, dezinfekcia rúk).
 • Zabezpečenie rozostupov min. 1,5m medzi prichádzajúcimi rodičmi s deťmi v celom areáli Športíkova.
 • Zákonný zástupca zodpovedá za dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, resp. iné prekrytie dýchacích ciest, dezinfekcia rúk) ráno pri príchode dieťaťa do Športíkova a poobede pri odchode dieťaťa zo Športíkova.
 • Rodičia (resp. zákonný zástupca dieťaťa) je povinný mať rúško (iné prekrytie horných dýchacích ciest) počas celej doby svojho pobytu v areáli Športíkova. Deti mať rúško nemusia.
 • Zákonný zástupca vyplní a podpíše v pondelok ráno vedúcemu tábora Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (COVID-19) a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Rodičia nebudú vstupovať do budovy a iných vnútorných priestorov Športíkova, iba v nutných prípadoch (napr. pomôcť dieťaťu vybaliť a zbaliť veci v šatni).
 • Pravidelná dezinfekcia priestorov, dotykových plôch, športového náradia a hračiek.
 • Inštalácia rozprašovačov s dezinfekciou.
 • Dôsledne budeme dozerať na pravidelné umývanie rúk a osobnú hygienu detí.
 • Počas pobytu v tábore bude program zostavený tak, aby deti trávili čo najviac času vonku na čerstvom vzduchu.
 • Všetci naši animátori musia mať podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Vyhlásenie o tom, že neprejavujú príznaky prenosného ochorenia (COVID-19) a nemajú nariadené karanténne opatrenie.
 • Animátori budú zvlášť inštruovaní o dodržiavaní opatrení, monitorovaní zdravotného stavu detí a o postupe v prípade podozrenia na infekciu.

Na čo sa pripraviť pri nástupe do tábora ??

V súvislosti s celosvetovou pandémiou koronavírusu Vás chceme oboznámiť s tým, ako bude prebiehať prvý deň v tábore. Prosíme Vás, vyhraďte si dostatok času a vyzbrojte sa trpezlivosťou na vypísanie potrebných papierov, nahlásenie obedov a oboznámenie sa s novými pravidlami v našom tábore. Robíme to pre ochranu nielen nás, ale aj Vás a Vašich detí.

 • Príchod dieťaťa do tábora najskôr o 7:15 hod a nejneskôr do 8:40 hod.
 • Pred vstupom do areálu je rodič povinný si nasadiť rúško, dieťa rúško mať nemusí. Rodič aj dieťa si dezinfikujú ruky.
 • V areáli budú rodičia s deťmi medzi sebou dodržiavať min. 1,5 m rozostupy.
 • U vedúceho tábora rodič:
  • vyplní a podpíše Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia COVID-19 a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie (vyhlásenie dostane rodič v tábore),
  • vyberie dieťaťu obedy na celý týždeň.
 • Ďalej rodič prejde k inštruktorke a:
  • odovzdá vytlačenú vyplnenú prihlášku do tábora,
  • nahlási obedy,
  • zaplatí za tábor.
 • Animátor odvedie dieťa do šatne.
 • Hlavný program v Športíkove trvá od 9:00 hod do 15:30 hod.
 • Rodič je povinný si dieťa vyzdvihnúť najneskôr do 16:15.
 • Rodič čaká na dieťa na parkovisku pred vstupom do areálu Športíkova. Bezdôvodne nevstupuje do vnútorných priestorov (hlavná budova) tábora.
 • V prípade, že ide rodič pomôcť zbaliť dieťaťu veci do šatne, pred vstupom do areálu si nasadí rúško a dezinfikuje si ruky.

23.06.2020

Dizajn a kód: Peter Brunovský 2014